Page 10 - Gürses Bülten - Son Sayı
P. 10

F I AT  DUCATO
       Fiat Ducato: Avrupa’nın

       En Çok Satan Ticari Aracı       1981 yılında tanıtılan ve geçtiğimiz yıl tarihi bir kilometre taşına ulaşan Fiat
       Ducato, Dataforce’un yaptığı araştırmaya göre, 2020 yılında tüm segmentler

       içerisinde Avrupa pazarının en çok satan ticari aracı oldu.


              iat Ducato 2021 yılında (Società Europea Veicoli Leggeri - Avrupa Hafif (10 m3’ten 17 m3’e kadar) ve 1.950 kg’a varan
              40’ıncı yaşına basıyor. Fiat Araçlar Topluluğu) başladı. Roma’nın doğu- pazardaki en yüksek yük taşıma kapasitesine
              Professional’ın 1981 yılında sunda yer alan Chieti eyaletindeki Atessa’daki sahip. 230 ile 360 km arasında değişen elekt-
              pazara sunulan modeli, çok tesis orta ve büyük van üreten dünyanın en rikli sürüş menzilini beraberinde getiren farklı
              yönlü kullanım özellikleri, büyük fabrikası ve aynı zamanda 6 binin üze- batarya seçenekleri farklı profesyonellerin bek-
       Fgüçlü motorları ve düşük rinde çalışanıyla, İtalya’da pandemiden kay-     lentilerini karşılamaya devam edecek.
       işletme maliyetleri ile 2020 yılında Avrupa naklanan kısıtlamalarını takiben, tamamen
       pazarının en çok tercih edilen ticari aracı oldu. güvenli bir ortamda yeniden açılan ilk üretim Tatil, macera ve özgürlüğü
       Fiat Ducato, 150 bin adetlik satış performan- tesisi oldu.           güvenle yaşamak için ideal seçim:
       sına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5 pay alarak                  Ducato karavan
       satış adetlerini yüzde 7,6 ve pazar payını ise E-Ducato ile “sıfır emisyon” hede- 2014 yılından beri kendi segmentinde lider
       yüzde 3 artırmayı başardı.       fine ulaşmak için yeni teknolojiler   ve 2020 yılında en çok satan ticari araç olan
                             Fiat Ducato, tanıtıldığı günden bu yana Ducato, 13 Avrupa pazarının büyük hacimli van
       40 yıllık İtalyan tarihi        sağlamlığı ve güvenilirliği ile kullanıcıların segmentinde lider ve özel karavan altyapısı ile
       Fiat Ducato yaklaşık 40 yıl önce, önden çekiş, gönlünü kazandı. Ticaretin profesyonelleri, ilk geliştirilen tek model. Son on yılda Avrupa’da
       yüksek yükleme kapasitesi ve çok yönlü kulla- nesilden bu yana Ducato’yu sadece bu nedenle 500 bin aile;
       nım özellikleri ile büyük hacimli van segmen- değil, aynı zamanda çok yönlü ve kolay kul- geçtiğimiz sene tamamen steril bir ortamda
       tinde devrim yarattı. Ducato,      lanım özellikleri nedeniyle de tercih ettiler. seyahat/ tatil için Fiat Ducato’yu tercih etti.
         sahip olduğu niteliklerle zaman içinde, sını- Yeni ticari araç konseptinin öncüsü olan Fiat Zengin gövde çeşitliliği, köşeli düz hatlı bagaj
       fında bir referans noktası olarak Fiat tarafın- Ducato, 3 milyon adedin üzerinde satış rakam- bölmesi, güçlü- verimli motorları ve otomobil
       dan geliştirilmeye devam etti. Yıllar içerisinde larıyla segmentinin tartışmasız lideri oldu. benzeri sürüş özelliklerine sahip olan Ducato
       10 bin adedin üzerinde versiyonuyla 80’in üze- Avrupa genelindeki profesyoneller tarafın- karavan, hem alt yapı hem de yaşam alanı açı-
       rinde ülkede satılan bir trend belirleyici oldu. dan takdir edilen tüm özellikleri, Ducato’nun sından mümkün olan en iyi çözümleri sunmak
         Farklı gövde tipleri ve şasisiyle Fiat Ducato, tamamen elektrikli versiyonuyla sıfır emisyona üzere Avrupa’nın en büyük karavan üreticileri
       Avrupa’da başta karavan olmak üzere özel doğru tamamen yeni bir yolculuğa dönüşecek. ile birlikte tasarlandı. Fiat Ducato karavan;
       amaçlı araçlar için her zaman öncelikli tercih Fiat Professional’ın yüksek kalite standartla- pandemide tatil, macera ve özgürlüğü güvenle
       oldu. Ducato’nun üretimi 1981 yılında Val di rına uygun olarak tasarlanan elektrikli Ducato, yaşamak için ideal bir seçim olarak öne çık-
       Sangro’da bulunan Sevel’deki üretim hattında geleneksel Ducato ile aynı yük hacimlerine maya devam ediyor.


       10                                                                                                                              11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15