Page 13 - Gürses Bülten - Son Sayı
P. 13

Ödül kategorileri
                                                  ve ödül alan şirketler                                                     KALITE KATEGORISI
                                                  A-Plas Genel Otomotiv Mamulleri
                                                     Sanayi ve Ticaret A.Ş.
                                                   Inci Gs Yuasa Akü Sanayi ve
                                                        Ticaret A.Ş.
                                                   Orau Orhan Otomotiv Kontrol
                                                     Sistemleri Sanayii A.Ş


                                                    IŞBIRLIĞI GELIŞTIRME
                                                       KATEGORISI
                                                 Denso Otomotiv Parçaları Sanayi A.Ş
                                                 B Plas Bursa Plastik, Metal, Inşaat,
                                                  Enerji, Madencilik, Jeotermal Ve
       değinen Eroldu; yenilenen Egea Ailesi ve aile- Öztürk “Küresel tedarik zinciri açısın- Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
       nin yeni üyesi Cross’un hayata geçirilmesinde dan artık daha kompleks yapılar görüyoruz.  Şahinkul Makina ve Yedek Parça
       tüm tedarik zincirinin katkısı ve    Özellikle teknolojinin hızı ve müşteri taleple-   Sanayi Ticaret A.Ş.
        özverili çalışmasından duyduğunu mutlu- rindeki değişkenlikler, rekabet ekosistemini
       luğu dile getirerek işbirliği için tüm katılımcı- OEM, tedarikçi, teknoloji sağlayıcılar, startup
       lara teşekkür etti.           şirketleri, transformasyon ve farklı araç üre- DÜNYA KLASINDA ÜRETIM
        Eroldu Tofaş’ın 2021                  tici şirketlerin ortak      (WCM) KATEGORISI
       yılında da yoluna hız                   alanda işbirlikleri yara-  Matay Otomotiv Yan Sanayi ve
       kesmeden devam edece-                   tabilecekleri bir ortama        Ticaret A.Ş.
       ğini söyleyerek sözlerini                 dönüştürüyor. Bizi gele-  Fompak Ambalaj ve Poliüretan
       noktaladı.                        ceğe taşıyacak ve fark
        Pandemi  sürecinde                   yaratacak yegane unsur      Sanayi ve Ticaret A.Ş.
       yaşanan  zorlukladan                  yenileşim ve teknolojiye  Ermetal Otomotiv ve Eşya Sanayi
       yeni tecrübeler edinildi-                 yatırım yapmaktan geçi-        Ticaret A.Ş.
       ğine değinen Tofaş Satın                 yor. Tofaş olarak daha
       Alma Direktörü Yüksel                   da rekabetçi hedeflerle  DIJITAL DÖNÜŞÜM VE YENILEŞIM
       Öztürk ise üretim ve                   yolumuza devam edi-          KATEGORISI
       tedarik zincirinde olu-                  yoruz. Bu hedefleri de
       şan riskleri iş birliği içe-               bugüne kadar olduğu      Plasmot Mobilya ve Otomotiv
       risinde oldukları tüm şirketlerle birlikte başa- gibi hep birlikte gerçekleştireceğimize inancı- Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
       rıyla yönettiklerine değindi. Tofaş ve Tedarikçi mız tam. Bundan sonraki süreçte sürdürüle- Apra Mühendislik ve Yönetim
       iş birliklerini değerlendiren Yüksel Öztürk bilir rekabetçiliği ön planda tutarak çalışma-   Danışmanlığı
       olumsuzluklara rağmen iyi bir yıl geçirildiğini larımıza devam etmek en büyük beklentimiz
       vurguladı.               olacak” diye konuştu.
                                                  TEDARIK ZINCIRI KATEGORISI
                                                 Lima Lojistik Hizmetleri San.Tic.A.Ş.
                                                  CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ş.


                                                   ENDÜSTRIYEL SATINALMA
                                                       KATEGORISI
                                                  Füzyon Grup Yapı İnşaat Ltd. Şti.


                                                   YEDEK PARÇA SATINALMA
                                                       KATEGORISI
                                                  Opet Fuchs Madeni Yağ San. Tic.
                                                          A.Ş.


                                                   TEDARIKÇI PERFORMANS
                                                       KATEGORISI
                                                 Marelli Mako Turkey Elektrik Sanayi
                                                       ve Ticaret A.Ş
                                                  Gkn Eskişehir Otomotiv Ürünleri
                                                     Üretim Ve Satış A.Ş.
                                                  AptivTurkey Teknoloji Hizmetleri
                                                       Limited Şirketi
 12                                                                13                                TOFAŞ


                                TEDARİK
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18