Page 16 - Gürses Bülten - Son Sayı
P. 16

F I AT  FİAT 500


             Fiat 500, 2,5 Milyon Üretim                        Adedine Ulaştı
       Fiat’ın ikonik modeli 500, 2,5 milyonluk rekor üretim adedine ulaştı. Rekora imza
                  atan versiyon hibrit motora sahip bir Fiat 500 oldu.                                  iat 500’ün, üretim adedi 2,5 biri olarak da öne çıkıyor. 2008 Yılın Otomobili
                                  milyona ulaştı. Fiat 500’deki (Car of The Year), 2007 EuroCarBody, 2008
                                  yeni hibrit motor, eğlenceli ve Auto Europa, 2009 Dünyanın Otomobil
                                  konforlu bir sürüş deneyimi Tasarımı (World Car Design of the Year), 2011
                                  sunarken, aynı zamanda tüke- Altın Pusula (Golden Compass) ve Dünyanın En
                           Ftimi ve emisyonları da azaltı-     Güzel Otomobili (The Most Beautiful Car in the
                           yor. 2020 yılında 500 ve Panda modelleriyle World) gibi prestijli ödüller, modelin öne çıkan-
                           ilk kez sunulan hibrit teknolojisi, Fiat’ın elekt- lardan bazıları oldu.
                           rikliye geçiş hamlesinin başlangıcını oluştur- Modelin dünya çapındaki başarısının sırrı,
                           muştu. Markanın elektrikliye geçiş hamlesinin kendi karakterine sadık kalarak sürekli gelişmeye
                           başarısı Fiat’ı elektrikli şehir ulaşımı alanında devam etmesi oldu. Bir diğer başarı unsurunu ise
                           Avrupa’da zirveye taşıdı.        yıllar içinde lanse edilen birçok özel seriler oluş-
                            Yollara yeniden çıktığı 2007 yılından bu yana turdu. Fiat 500, yıllar içinde modadan yelkenci-
                           dünya genelinde 2,5 milyon adetlik satış raka- liğe, sanattan spor dünyasına diğer ikonik marka-
                           mına ulaşan Fiat 500’ün, 1957 yılında satışa larla birlikte yeniden yorumlandı ve böylece her
                           sunulan ilk nesliyle birlikte satış adedi tüm dün- zaman bir trend belirleyici olmayı başardı. Moda
                           yada 6,7 milyon adede ulaştı.      dünyasında Diesel, Gucci, GQ ve Collezione ver-
                                               siyonları ile yer alan lüks yelken dünyasına dam-
                           Avrupa’da Segmentinin Lideri      gasını vuran Riva ve Abarth Rivale ile 1957 model
                           Fiat 500, 2020 yılında yüzde 17,7 gibi etkile- orijinal Fiat 500 modelinin anısına hazırlanan
                           yici bir pazar payı ile Avrupa şehir otomobili Anniversario ve ayrıca 500 Mirror bu özel versi-
                           segmentinde lider oldu ve bir önceki yıla göre yonlardan sadece bazıları. Kısa sürede uluslara-
                           pazar payını 3 puan arttırarak elde etmiş olduğu rası pazarlarda kabul gören Fiat’ın ikonik modeli-
                           başarıyı tekrarladı. Fiat 500 aynı zamanda, üre- nin neredeyse yüzde 80’i İtalya dışında satılıyor.
                           timinden bu yana aldığı 60’ın üzerinde ödülle, Bu da ikonik modeli, Fiat’ın en uluslararası oto-
                           dünyanın en çok ödül alan otomobillerinden mobili ve “Made in Italy” elçisi yapıyor.


       16                                                                                                                             17
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21