Page 17 - Gürses Bülten - Son Sayı
P. 17

SÖYLEŞİ  F I AT


        Sürekli Servis Bakımı Kazandırır
                           Gürses Oto Servis Müdürü
                  Ruçhan Saygınöz ile hizmetleri hakkında konuştuk.


                           tutmasını sağlayacaktır.        Pandemi ile birlikte servis hizmet-
                                               lerinde veya çalışma düzeninizde ne
                           Garantisi bitmiş bir otomobilde yet-  tür değişiklikler oldu?
                           kili serviste yapılan parça değişimi  Pandeminin etkisiyle çalışma arkadaşlarımı-
                           veya tamirin garanti süresi nedir?   zın ve müşterilerimizin sağlığını ön planda
                           Servislerde ücretli değişen, kullanım kaynaklı olma- tutarak araç kabul alanımızı ve müşteri bek-
                           yan arızalardaki parçalarda garanti süresi 2 yıldır. leme salonumuzu genişleterek daha ferah ve
                                               sosyal mesafeye uygun hale getirdik. Aynı
                           Uzatılmış garanti ile ilgili bilgi vere- şekilde bu alanlarda sosyal mesafeye uygun
                           bilir misiniz?             şekilde müşteri kabullerini sağladık.
                            Ducato araçlarımızda garanti süresi 2 yıl/sınırsız  Bu alanlardaki girişlere ve her masaya
                           km, Doblo, Fiorino, 500 grubundaki araçlarımızda dezenfektan ve kolonyalar konularak maksi-
                           garanti süresi 3 yıl/150.000 km, Egea araçlarımızda mum hijyen ortamı sağlandı.
                           bakımlar düzenli olmasıyla birlikte garanti süresi  Ofislerimizin tam teçhizatlı uzman ekiplerle
                           5 yıl/100.000 km ye kadar uzayabilmektedir. Bu dezenfektasyonları halen her akşam yapıl-
                           garantilere ilave olarak +50.000 km ve +2 yıla maktadır. Araç kabulünde ve araç teslimatla-
                           kadar garanti uzatımı satın alınabilmektedir. rında araç içleri dezenfekte edilmektedir.
                     Ruçhan Saygınöz    ISTANBUL’un Lideri Fiat!
                    Fiat Servis Müdürü

       Ruçhan Bey, Gürses Oto’de yılda kaç    2020 yılında 137 Bin 324 adetlik satış
       otomobile hizmet veriyorsunuz?       ile Türkiye’nin en çok tercih edi-
       2020 yılında 16.000 üzerinde aracın bakım ve ona- len markası olan Fiat, il bazında da
       rımını yaparak Türkiye'de en fazla araca hizmet  Türkiye’nin en çok tercih edilen
       veren servis olduk. 12 personelimiz Tofaş kriter- markası oldu. TÜİK tarafından açık-
       lerine göre altın, gümüş ve bronz madalya alarak  lanan ve Trafik Tescil Kayıtları esas
       bizleri en iyi şekilde temsil etti ve müşteri memnu- alınan rakamlara göre Fiat, 2020
       niyetinde bölgemizde lider, Türkiye’de ilk 5 içinde  yılında Türkiye’de otomobil+hafif
       kapattık.                 ticari araç pazarı toplamında 54 ilde
                             liderliğe ulaştı.
       Periyodik bakımlarda en uzun süren     2015 yılından bu yana Türkye’nin
       ve maliyeti en yüksek olan bakımlar    En Çok Tercih Edilen Otomobili        2020 Yılı
       hangileridir?               Fiat Egea ise; ülke genelinde 66 ilde
       Her periyodik bakımda yapılması gereken işlemler  lider oldu.          İstanbul İl Pazar Lideri
       farklı olmakla birlikte en uzun ve maliyetli yüksek  Türkiye genelinde aynı dönemde
       olanlar motor çeşitlerine göre değişkenlik göste- yüzde 18 oranında pazar payına
       ren triger kayışı ve zincir setinin değiştiği periyodik  ulaşan Fiat, İstanbul'da ise 52.724  GÜRSES OTO
       bakımlardır. Bu tür değişimler için en çok tercih edi- adet satış ve yüzde 17,2 ’lik pazar
       len 1,4 ve 1,6 lt motorlu araçlarımızda 120 bin km veya  payı ile en çok tercih edilen
       beş yılda bir; 1,3 lt motorlu araçlarımızda ise 160 bin  marka oldu.    İstanbul ilinde en çok tercih edilen marka olmanın gururunu bizlere
       km veya beş yılda bir bakıma girmesi gerekmektedir. Konfora,  güvenliğe, teknolo- yaşatan siz değerli bayimizi ve çalışanlarınızı tebrik eder,
                                                   başarılarınızın devamını dileriz.
                             jiye ve tasarıma  herkes ulaşa-
       Sürekli yetkili servis bakımı gören    bilsin diye çalışan Fiat, 2020
       bir otomobilin, garantisi bitse bile    yılında gerçekleştirdiği 137 Bin
       sahip olduğu avantajlar var mıdır?     324 adetlik satış ile Türkiye                  2020
       Sürekli servis bakımı olan araçlar garanti bittiği  otomotiv pazarının lideri oldu.
       durumlarda parça kaynaklı oluşan problemlerde  Türkiye İstatistik Kurumu
       iyi niyet garantisi ve müşteri jest kanalından  (TÜİK) tarafından açıklanan
       yararlanmaktadır.             ve Trafik Tescil Kayıtları esas
                             alınan rakamlara göre Fiat, il
       Rodaj yeni nesil otomobillerde de     bazında da başarısını sürdürdü ve 2020 yılında Türkiye genelinde yüzde 18
       geçerli mi? 0 km alınan bir otomobi-    pazar payı ile otomobil+hafif ticari araç toplamında 54 ilde birden en fazla tercih edilen
       lin ilk bakımına kadar olan süreçte    marka oldu. İlk kez 2015 Ekim ayında yollarla buluşan; Türk tüketicisinin istekleri doğrul-
       nelere dikkat etmek gerekir?        tusunda geliştirilen Fiat Egea da zirvedeki yerini korudu. Sunduğu fiyat / fayda dengesiyle
       Bakım periyotları distribütör tarafından belir- oldukça iddialı bir otomobil olan Egea’nın, 2020 yılında segmentinde aldığı yüzde 15’lik pay
       lenmiştir. Bakım esnasında araçların kontrolle- ve elde ettiği 274 bin 341 adetlik toplam satış rakamı model ailesinin gücünü bir kez daha
       rinde fark edilen ömrünü tamamlamış parçaların  yansıttı. Türk tüketicisinin gönlüne taht kuran ve 2020 yılında her gövde tipinde segment
       değişiminin yapılması veya iyileştirilmesi aracın  lideri olan Fiat Egea, 2020 yılında 66 ilde liderliği yakaladı.
       ömrünü ve kondisyonunu maksimum seviyede


 16                                                                17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22