Page 3 - Gürses Bülten - Son Sayı
P. 3

E Dİ T ÖR DE N


       SA H I B I
       G Ü R S E S O T O A L I M S AT I M T İ C . A . Ş .
       ADI NA  İ R F AN G Ü R SE S
                                     TEMEL BAŞ
       G E N E L K O OR DI N A T ÖR
       T EM EL B AŞ                        GÜR S E S O T O
                                     O T OM O T İ V G RU P D İ R E K T ÖRÜ
       G E NE L Y A Y I N Y Ö NE T M E NI
                                     Değerli okuyucularımız,
       A H M E T A R M A Ğ A N

       Y A Y I N K UR UL U
       S ON E R ŞE N                       2018 yılından bugüne belli aralıklarla ve büyük bir keyifle hazırladığımız
                                     Gürses Bültenimizin 5. sayısında yeniden sizlerle birlikteyiz.
       K A T K I D A B UL UN A N L A R
       B E G Ü M N A L B A N T L I                 Hepimizin bildiği gibi, şu anda gündemimizdeki en önemli konu maa-
       AL P E M R E GÖK SE L                   lesef pandemi. Modern tıbbın, hastalığın tedavisinde hızlı yol alama-
       Ö ZE R K I HL A M UR                    ması, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, gelişmiş ülkelerde bile
                                     salgında ağır kayıplar verilmesine yol açtı. Salgına karşı alınan önlemler
       E G EM EN AT İ YA R                    toplum yaşantısının pek çok alanını etkilerken hayatımızı ‘yeni nor-
       TA LH A Ö ZK AYA                      maller ‘ e göre şekillendirme zarureti doğmuş oldu. Yeni yaşam, hareket
                                     kısıtlılığı ve fiziksel teması azaltma üzerine kuruldu. Türk toplumu gibi
       Y A Y IN A H A Z I R LIK                  samimi ve sıcak ilişkilerin ön planda olduğu bir toplumda içe kapanma,
                                     mesafe koyma uygulamasına alışılması oldukça zorlandığımız bir konu
                                     olarak karşımıza çıktı. Bu sürecin olumsuz etkilerini gidermek için
                                     toplumsal değerlerimiz, dayanışma kültürümüz, ortak tavır ve ortak
                                     sorumluluklarımız her şeyden önemli hale gelmiş oldu.
                                      Pandeminin etkisine ilave olarak, yeniden yükselme eğilimine giren
                                     döviz kurları, yüksek seyreden kredi faizleri ve de uygulanan sıkı para
       F O K U S P O K U S M E D YA                politikası nedeniyle ticari faaliyetlerin bir çoğu yara alırken, tüketici
       v e O r g a n i z a s y o n LT D . Ş T İ .         taleplerinde ciddi değişiklikler ve daralmalar da kaçınılmaz oldu.
       A y a z m a d e r e C a d . D e l t a P l a z a N o :     Tüm yaşantımızı sorgulatan, hepimize daha önce yaşamadığımız
       3 4 /4 D i k i l i t a ş B e ş i k t a ş - İ S TA N B U L  tecrübeler yaşatan bu dönemin, bize dayattığı mecburiyetleri de yanına
       T E L : 0 2 1 2 3 5 6 8 4 0 0                alarak uzaklaşmasını, başta sağlık olmak üzere bir an önce tüm hayatı-
                                     mızın normal seyrine dönmesini dilerim.
                                      Bu sayımızla birlikte toplamda 50.000 adet bültenimizi siz değerli
       B A SK I                          okuyucularımız ile buluşturmuş oluyoruz. Bu sayede hem sizlere ken-
       M AT Sİ S M AT B A A H İ Z M E T L E R İ         dimizi daha iyi anlatma hem de çok değerli geribildirimlerinizi alarak
       Te v f i k B e y M a h . D r . A l i D e m i r C a d .   kendimizi daha da geliştirme fırsatı bulduğumuzu söylemek isteriz.
       N o : 5 1 S e f a k ö y / İ s t a n b u l           “Bu sayımızda sizlere; Türkiye'nin lider otomotiv markalarından
       0 2 1 2 6 2 4 2 1 1 1                    4'ünün bayiliğini ( Fiat, Toyota, Renault, Dacia ) ‘’ülkemizin en önde
       w w w . m a t b a a si s t e m le r i . c om        gelen otomotiv perakendeciliği’’ hedefi ile yürütmekte olduğumuz, oto-
                                     motiv sektörü faaliyetlerimizden bahsedeceğiz.
                                      Bunun yanında, tüm Türkiye'de 1.500 aracı ile hizmet sunan kısa
                                     dönem kiralama markamız GRS CAR'dan, beyaz eşya sektöründe Altus,
       YAYIN TÜRÜ                         Samsung, Simfer, Miele, Hotpoint markaları ile günden güne büyüyen
       ULUSAL SÜRELI YAYIN. ALTI AYDA BIR YAYIML ANIR       GÜRSES KURUMSAL'a, Shell markası ile akaryakıt sektöründe ciddi bir
                                     geçmişi olan FİLOMOBİL KURUMSAL'dan, 12 farklı sigorta şirketi ile
       GÜRSES BÜLTEN DERGISI T.C. YASAL ARINA UYGUN OL ARAK    hizmet verdiğimiz GRS SİGORTA'ya, tüm şirketlerimizin faaliyetlerine
       YAYIML ANMAK TADIR . FOTOĞRAF VE BILGILERIN KULL ANIM    ilişkin bilgileri ve ilgi çekici birçok konuyu bulabileceksiniz.”
       HAKKI GÜRSES BÜLTEN DERGISINE AIT TIR, IZINSIZ
       K AYNAK GÖSTERILEREK DAHI ALINTI YAPIL AMA Z .
                                     Sağlıkla tekrar görüşmek üzere...
       SAYI: 05 / HA ZIRAN 2021 - ARALIK 2021

                                                                  3
   1   2   3   4   5   6   7   8